Verbonden met

YWAM

Jeugd met een Opdracht (internationaal bekend als YWAM) is een internationale zendingsorganisatie van christenen vanuit vele denominaties. Wij zijn vertegenwoordigd in meer dan 180 landen, bij YWAM werken wereldwijd bijna 20.000 stafmedewerkers.

Wij zijn geroepen onze Heer Jezus lief te hebben, te aanbidden en te gehoorzamen, Zijn Kerk, lief te hebben èn het gehele Evangelie uit te dragen voor de gehele mens in de hele wereld. ‘God kennen en Hem bekend maken’ is onze missie!

Jeugd met een Opdracht heeft een passievolle toewijding met de Bijbelse Zendings opdracht; God zoekend om Jezus Christus beter te kennen en  bekend te maken doormiddel van evangelisatie, training en hulpverlening.

University of the Nations

Met de Bijbelse principes als fundament, kan de University of the Nations (UofN) haar toewijding in daden volbrengen aan Christus. Zij heeft de Grote Opdracht als doel en wil hierin mannen en vrouwen toerusten in spirituele, culturele, intellectuele en professionele training. Daarin is het doel om hen te inspireren om te groeien in hun persoonlijke relatie met God en om Hem bekend te maken onder alle volken van alle natiën.

The UofN werkt vanuit een modulair systeem met 12 weken theorie-les. Sommige cursussen bestaan ook uit een praktisch onderdeel waarin de studenten het geleerde onderwerp tijdens een zendingsreis in de praktijk mogen brengen. De UofN onderscheidt zich in de volgende zaken:

  • Leef-leer leefstijl en omstandigheden (studenten wonen intern in een zendingsgemeenschap)
  • Intensieve modulaire cursussen & onmiddellijke praktijk ervaring
  • Creatieve sfeer in de klaslokaal
  • Cross-culturele en multiculturele training en ervaring
  • Vermenigvuldiging van zendelingen

De Universiteit streeft ernaar om de middelen van evangelisatie te vergroten door de studenten toe te rusten om te dienen in alle gebieden van de samenleving, door zowel ‘zout’ als ‘licht’ te zijn in de wereld (Mat.5). Om dit te bewerkstelligen, leren wij de studenten om op een Bijbelsche manier na te denken, spiritueel onderscheid te maken en de waarheid vanuit het Woord toe te passen.

YWAM Vila – Piratininga

Jeugd met een Opdracht (JmeO) Vila, gevestigd in Piratininga, is onderdeel van Youth With A Mission (YWAM). Vila is één van de meer dan duizend centra die deze interkerkelijke zendingsorganisatie in zo’n honderdtachtig landen heeft.

YWAM Vila is een creatieve zendingsgemeenschap die  jongeren mobiliseert en toerust om God beter te leren kennen en bekend te maken in de hele wereld, met oog op alle gebieden van de samenleving. Dit gebeurt door middel van het toerusten van christenen in groei binnen hun relatie met God, karakter, gaven, vaardigheden en praktische zendingsmogelijkheden » locale kerken te activeren en met ze samen te werken voor wereldzending » het ontwikkelen en onderhouden van een gemeenschap van discipelen van waaruit het werk plaatsvindt. Daarom hebben we de volgende soorten bedieningen nl. evangelisatie, training en hulpverlening. De praktische zendingsmogelijkheden waarop wij ons als basis focussen zijn: Muziek, multi media, performing arts, sport en hulpverlening.